Strelecký klub PROFITACTIC

Strelecký klub PROFITACTIC zabezpečuje podmienky pre účasť členov združenia na streleckých a športových súťažiach (súťaže, tréningy, sústredenia a pod.), vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre a pod.), spoločenských a iných verejnoprospešných podujatiach.

 

Zameranie streleckého klubu PROFITACTIC je najmä na výučbu streľby, organizovanie súťaží v rôznych streleckých disciplínach, taktiež zabezpečovanie účasti členov na súťažiach v SR i v zahraničí, na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta a olympijských hrách,

 

Strelecký klub PROFITACTIC vo svojej činnosti zabezpečuje aj výstavbu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o telovýchovné a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve alebo nájme združenia.

 

Strelecký klub PROFITACTIC zabezpečuje aj vydávanie informačných a propagačných tlačív, letákov, katalógov a iných reklamných materiálov pre potreby združenia, aktivity a podujatia organizované streleckým klubom.

 


Podporte nás

Iniciatíva o.z. Streleckého klubu PROFITACTIC by neexistovala bez dobrovoľného nasadenia niekoľkých ľudí, ktorí jej vo svojom voľnom čase venujú svoj čas.

Do poznámky pre príjemcu uveďte: DAR

 

Číslo účtu Streleckého klubu PROFITACTIC

IBAN: SK07 0900 0000 0051 3513 1959

Slovenská sporiteľňa

 

 naskenujte nasledovný QR kód

paybysquare

alebo kliknite na QR kód.

 

 

 

 

 

Späť do obchodu